Polski Biznes

Trane Polska Sp. z o.o.

01-217 Warszawa ul. Kolejowa 5/7

tel.: 22 434-77-00, biuro

fax: 22 434-77-01


rok założenia firmy: 1993

PLEN
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Analiza drgań części ruchomych - konserwacja sprzętu

Nazwa rozszerzona:

Analiza drgań części ruchomych - konserwacja sprzętu

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Typ/Model:
CLCE
Marka:
Trane
Opis usługi:
Każda część sprzętu typu HVAC z obracającymi się elementami
posiada swój własny, wyraźny "podpis" wibracyjny. Jeśli
problem rozwija się, podpis wibracyjny zmienia się, a sposób
w jaki się zmienia może być użyty jako dokładny środek identyfikujący
potencjalne problemy (zużycie łożyska, brak
zrównoważenia wałka, błąd przekładni …). Oszczędności na
naprawach głównych są znaczne (do 50% oszczędności
kosztów wymiany sprężarki).

Korzyści dla użytkownika
• Zredukowane ryzyko kosztownych awarii
• Zwiększona wydajność energetyczna
• Szybka diagnoza istniejących uszkodzeń typu
mechanicznego
• Zwiększone bezpieczeństwo urządzenia
• Wydłużony czas życia urządzenia
• Limitowana emisja hałasu
• Lepsze harmonogramowanie planowanej konserwacji

Eksperci zajmujący się wibracjami w firmie Trane znają
wartości wibracji podstawowej każdego z elementów
ruchomych oraz definiują poziomy alarmu odpowiednio do
zastosowania. Analizy drgań mogą być załączone do umowy
o konserwację sprzętu Trane lub na żądanie.